Γάμος στην Εκκλησία του Αγίου Φανουρίου στο Κορωπί/ Δεξίωση στι Κτήμα < Κρωπίας Γη >